endoftimes.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Startpagina voor 'Eindtijd' informatie
Is het begrip 'Eindtijd', het naderende einde van de wereld, wat de bijbel hierover zegt en wat dit voor jou betekent nieuw?
Klik dan eerst hier!
 
Aansluitend vind je op deze site 'Eindtijd' gerelateerde informatie en nieuws.
ROME - Europa wacht mogelijk een nieuwe vulkaanuitbarsting.
 
Het vulkanische eiland Ischa, voor de kust van Napels, kan binnenkort uitbarsten, waarschuwde de Italiaanse burgerbescherming gisteren. De laatste uitbarsting was 700 jaar terug. Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat het de Vesuvius is die tot uitbarsting kan komen. Maar op Ischa heeft momenteel een opbouw plaats van een grote hoeveelheid magma, aldus Guido Bertolaso, hoofd van de burgerbescherming.
 
Bron: AD
Lees meer...   (2 reacties)
 14 april 2010; aardbeving china (6.9)
 
In aansluiting op zeer recente aarbevingen.....
 
De dodentol van de zware aardbeving in het noordwesten van China is opgelopen tot 2.183. Voorts blijven 84 anderen nog vermist. Dat meldt het Chinese persbureau Nieuw China. Een vorige balans sprak nog van 2.064 doden en 175 vermisten.
 
Bij de aardbeving, die een kracht had van 6,9 op de schaal van Richter, raakten ook 12.135 mensen gewond, onder wie 1.000 ernstig. Als gevolg van de aardbeving zijn ook meer dan 100.000 Chinezen dakloos.
 
Acht dagen na de aardbeving is de kans klein dat er nog overlevenden worden teruggevonden, maar voorlopig worden de zoekacties nog voortgezet. Gisteren heeft China een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de aardbeving.
 
'...en
zal de aarde beven:
dat alles is het begin van de weeën.'
- Jezus -
- de bijbel: Mattheus 24:8
 
Vraag is waar ter wereld in aansluiting op deze bijbeltekst de volgende slachtofferts zullen vallen....en hoelang duurt het nog voordat de mensheid Gods plan met deze wereld gaan herkennen?!
Lees meer...   (1 reactie)
 7 april 2010: Aardbeving Sumatra (7.8)
 
In aansluiting op het bericht van gisteren, nu opnieuw een aardbeving. Dit keer in Sumatra.
 
JAKARTA - Het Indonesische eiland Sumatra is woensdagochtend rond kwart over vijf opgeschrikt door een zware aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Vooralsnog zijn er geen doden of zware schade gemeld, aldus de autoriteiten.
 
Overzicht recente aardbevingen:
12 januari 2010: Haiti (7.0)
27 februari 2010: Chili (8.8)
8 maart 2010: Turkije (6.0)
11 maart 2010: Chili (7.2)
 
 
'Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging.
Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en
zal de aarde beven:
dat alles is het begin van de weeën.'
- Jezus -
- de bijbel: Mattheus 24:6-8 -
 
Zie deze link voor nog meer recent aardbevingenoverzicht!
 
Lees meer...   (1 reactie)
 5 april 2010: Aardbeving mexico 7.2
 
TIJUANA - De regering van de Mexicaanse deelstaat Baja California
heeft maandag de noodtoestand uitgeroepen, nadat het gebied getroffen was door een zware aardbeving. De aardschok met een kracht van 7,2 op de schaal van Richter kostte aan ten minste twee mensen het leven.
 
In de Amerikaanse steden Los Angeles, San Diego, Las Vegas en Phoenix werd de beving ook gevoeld. In Los Angeles moest de brandweer uitrukken om mensen te bevrijden uit vastzittende liften.
 
'Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging.
Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en
zal de aarde beven:
dat alles is het begin van de weeën.'
- Jezus -
- de bijbel: Mattheus 24:6-8 -
 
De Amerikaanse seismoloog John Rundle van de beroemde Berkeley Universiteit heeft op Fox News de vrees uitgesproken dat de krachtige 7.2 aardbeving in Mexico mogelijk een voorbode is voor een nog veel krachtigere aardbeving in Zuid Californië.
Lees Meer / Fox News
 
 
Bron: Elsevier / NOS
Lees meer...
 Catherine Ashton, EU minister buitenlandse zaken
 
Aanvulling op eerdere berichtgeving van 13 t/m 15 maart.
EU minister Ashton op een persconferentie volgend op haar ontmoeting vandaag met minister van buitenlandse zaken van Israel Avigdor Lieberman zei:

'Het Jeruzalem probleem moet worden opgelost'.
 
Volledig artikel (engels) in de Jerusalem Post klik hier.
 
 
Hoe waar is de Bijbel, die 2800 jaar terug, bij monde van de profeet Zacharia, al voorzegde dat Jeruzalem een steen des aanstoots zou worden, waaraan (bijna) iedereen zich zal verwonden. Geschreven in een tijd toen het christendom en de islam nog niet eens bestonden. Hoe komt het toch dat Jeruzalem, zo‟n betrekkelijk kleine stad van 650.000 inwoners, wereldwijd alle aandacht heeft en zoveel reacties oproept?
 
Er is geen stad in de wereld waarom zoveel oorlogen zijn gevoerd en die zo vaak is verwoest. Bijna elke week is er wel een belangrijke premier, president, minister of koning op bezoek. Waarom staan miljoenen militante Moslims klaar om een heilige oorlog (een jihad) tegen Jeruzalem te beginnen?
 
Even een paar momenten uit de geschiedenis: Ongeveer 4000 jaar geleden was Jeruzalem al bekend. Abraham bracht in die tijd hulde aan Melchizedek, koning van Salem ( Jeruzalem) Duizend jaar later - dus 3000 jaar geleden - veroverde koning David Jeruzalem en maakte de stad tot hoofdstad van Israël. In 952 voor Christus werd de schitterende tempel van Salomo in Jeruzalem ingewijd. Na de verwoesting van de tempel en de stad door de Romeinen in het jaar 70 na Christus, is Jeruzalem nooit de hoofdstad van een of ander land geweest. In het jaar 639 veroverden de Arabieren onder kalief Omar Jeruzalem. Op de plaats waar Abraham Izaäk offerde, de berg Moria, staan nu twee islamitische heiligdommen: De rotskoepel en de Al-Aqsamoskee. Op de binnenmuur van de rotskoepel staat: Lof aan Allah, die zich geen zoon heeft genomen. Vanaf deze berg, zo zeggen de moslims is Mohammed ten hemel gevaren.
 
Tot 1917 waren verschillende islamitische landen de baas in Jeruzalem. Van 1948 tot 1967 was West- Jeruzalem de hoofdstad van Israël. In 1967, tijdens de zesdaagse oorlog, heroverde Israël Oost – Jeruzalem. Kort daarop heeft de regering Jeruzalem tot “ eeuwige en ongedeelde hoofdstad over Israël” uitgeroepen. Maar dat wordt door verreweg de meeste landen in de wereld niet erkend. Israël en ook de stad Jeruzalem spelen een grote rol in het openbaar worden van het koninkrijk van God. Israël is het uitverkoren volk van God en wij mogen daarbij horen, wij zijn mede erfgenaam. Als wilde loten zijn we geënt op de edele olijf “Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen totdat de volheid der heidenen binnengaat en aldus zal heel Israël behouden worden”, schrijft Paulus in de Romeinenbrief in de bijbel.
 
Vanaf de Olijfberg komt Jezus terug naar de stad Jeruzalem. De residentie van de komende Messias is Jeruzalem. Jesaja profeteert in e bijbel: “vanuit Sion zal de wet uitgaan en het Woord van de Here God uit Jeruzalem” Zoals gezegd: De ogen van de wereld zijn op deze stad gericht en wordt veel strijd gevoerd. Dat heeft drie verschillende achtergronden: Een politieke, religieuze en een geestelijke.
 
Eerst de politieke achtergrond.
De wereldeconomie is in belangrijke mate afhankelijk van de gebeurtenissen in het Midden Oosten. Oorlog in deze regio heeft grote gevolgen voor de energie voorziening en de welvaart van de rijke westerse landen. Wereldwijd gebruiken we per jaar 31 miljard vaten olie voor de economie. Ongeveer de helft hiervan komt uit het Midden Oosten. Denk aan Saoedi Arabië, Koeweit, Iran, Irak, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten met o.a. Abu Dhabi en Dubai. Door de hoge olieprijs neemt het bezit van deze Arabische landen met duizenden miljarden dollars toe en daardoor ook hun invloed in de financiële wereld en de wereldpolitiek.
 
# De religieuze achtergrond vormt een ander spanningsveld.
Islamitisch fundamentalistische landen willen de wereld zuiveren van alle wetten en sociale normen die niet gebaseerd zijn op de koran en de islamitische traditie. Ze willen die vervangen door de sjaria. (De heilige traditionele wet van de islam) Voor militante moslims betekent jihad de religieuze plicht om de hele wereld tot de islam te bekeren waarbij alle middelen zijn geoorloofd: van prediking tot omkoping en het zwaard. Dit botst in diverse landen in Afrika, in Indonesië, Israël en steeds meer ook in Europa. De islam is de tweede religie in Europa. In grote delen van Europa zijn meer actieve moslims dan christenen. Engeland is hard op weg een islamitisch land te worden. Alleen al in Londen wonen 1 miljoen moslims, daar staan 700 moskeeën en 1200 koranscholen. Voor de goede orde: moslims zijn mensen net als wij, schepselen van God die redding nodig hebben. Het gaat hier om de ideologische achtergrond. De strijd is het hevigst rondom Israël. Radicale moslimleiders met miljoenen volgelingen roepen al jaren op tot een heilige oorlog tegen Israël om de Joden uit dat land te verdrijven. Zij beweren dat Allah bezitter van die grond is en ze zeggen het recht te hebben om dat terug te veroveren. Het centrale probleem is de kwestie Jeruzalem. Palestijnen beweren dat er nooit een Joodse tempel op de tempelberg heeft gestaan. Mohammed zou naar de hemel zijn opgevaren vanaf de tempelberg. In de het oude testament van de bijbel wordt Jeruzalem 2000 maal genoemd, in de Koran niet één keer. Ze hebben Mekka en Medina als heilige plaatsen, maar toch claimen ze ook Jeruzalem als hoofdstad.
 
# De haat tegen Israël heeft ook een geestelijke achtergrond.
Er is één gebeurtenis die satan meer angst inboezemt dan wat dan ook: De wederkomst van Jezus in glorie en macht op de Olijfberg bij Jeruzalem. Daar gaat de leeuw van Juda Zijn Koninkrijk vestigen en dan wordt de satan verbannen van de aarde. Vandaar dat alle destructieve machten loeren op Jeruzalem om dat plan te verstoren. Het is een strijd tegen overheden en machten in de hemelse gewesten. Zacharia profeteert in hoofdstuk 12 t/m 14 over de grote strijd die rondom Jeruzalem gevoerd gaat worden. Het is eigenlijk God zelf die Jeruzalem tot een steen des aanstoots maakt.
 
In Joël 3 staat een andere belangrijke profetie: Daar staat dat God in het einde van de tijd recht zal spreken over alle landen, op basis van hun houding tegenover de terugkeer van het volk Israël in zijn eigen land. “Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden”.
 
We zien nu al op tv hoe massa‟s moslims in de Arabische landen bedwelmd worden door Jeruzalem en jihad schreeuwen, bereid om hun leven te geven in de heilige oorlog tegen de Joden. In die tijd zullen alle volken van de wereld zich er mee bemoeien en zullen hun legers er op af sturen, een internationale troepenmacht van verenigde naties. De Joden zullen zo wanhopig zijn dat ze massaal tot God gaan roepen.
 
In Zacharia 14 lezen we hoe de Here zelf in hun grote nood Israël te hulp gaat schieten(nog te vervullen profetie) Hij keert terug op de Olijfberg. De Joden zullen Jezus als Messias herkennen en huilen van verdriet alsof hun oudste zoon net was omgebracht. Uiteindelijk zullen alle vijanden bemerken dat de God van Israël het laatste woord heeft. De verzamelde legers lijden een verpletterende nederlaag. Vanuit Jeruzalem gaat de Messias de wereld regeren op de troon van David, met recht en gerechtigheid. Jeruzalem wordt het centrum van de nieuwe wereld.
Lees meer...   (1 reactie)
 
 
Toename van aardbevingen o.a. als begin van 'weeen' van de 'eindtijd'
 
'Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging.
Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven:
dat alles is het begin van de weeën.'
- Jezus -
- de bijbel: Mattheus 24:6-8 -
 
De laatste 35 jaar is het aantal wereldwijde natuurrampen dramatisch gestegen. In 1952 werden er over de hele planeet 25 grote calamiteiten geregistreerd; in 1975 was dit aantal gestegen tot 75 en vorig jaar werd een absolute piek genoteerd van ruim 850, meer dan 11 x zoveel als slechts 35 jaar geleden.
Lees meer...
 Israël vanuit de ruimte
 
Het land heeft een groene kleur in tegenstelling tot de omringende landen. Dit wordt tevens bevestigd door toeristen die dit vanuit het vliegtuig bij aankomst  in Israël ook waarnemen.
 
Het land was een dor, droog en woest, niets wilde er groeien, omdat God een vloek over het land had uitgesproken. Dit was bedoeld om het land te behouden tot het moment dat na de 2e wereldoorlog de staat Israël in 1948 werd opgericht en de joden konden terugkeren naar hun land (sinds de circa 2000 jaar dat Israël niet meer bestaan heeft), zodat geen andere volken het zouden innemen, inplanten en verbouwen. Niemand wilde er in die dorre droogheid wonen tijdens de af wezigheid van de joden. Ook de Turken die het land koloniseerden vertrokken. Volgens historische gegevens en ooggetuigen zag het land er troosteloos uit tot 1948.
 
Zoals Ezechiël 36 zegt, zou God het land weer doen opbloeien. Dit is gebeurd.
Lees meer...
 Een deel van de ruim 6 miljoen vermoorde joden in WOII
 
Premier Netanyahu van Israël kondigde onlangs de vervulling van de beschreven profetie in de bijbel (Ezechiël 37) af.
 
In een toespraak op de 65e herdening voor de bevrijding van Naziconcentratiekam Auschwitz in Polen, zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat Ezechiëls visioen met dorre doodsbeenderen was vervuld.
 
Lees meer...
 Oprichting staat Israël 15 mei 1948
 
3. Ezechiël voorzegde het jaar waarin Israël op nieuw een natie zou worden.

Bijbel passage: Ezechiël 4:3-6
Geschreven : tussen 593-571 vChr.
Vervuld: 15 mei 1948
 
In Ezechiël 4:3-6 zei de profeet tegen de joden, die de heerschappij over hun thuisland waren kwijtgeraakt,
dat zij gestraft zouden worden voor 430 jaar (joodse/bijbelse jaren). Deze profetie wees 1948 als wedergeboortejaar
van de staat Israël aan. Zoals men weet is de staat Israël op 15 mei 1948 opgericht, na ruim een paar duizend jaar niet bestaan te hebben.
 
1. Ezechiël zei tegen de joden dat ze gestraft zouden worden voor 430 jaar omdat ze zich van God hadden afgekeerd. De joden hadden de heerschappij over het land moeten opgeven aan Babel, het rijk van Nebukadnesar. De joden werden als ballingen naar Babel weggevoerd (het huidige Irak).
 
2. Babel werd later veroverd door koning Sirus in 539 vChr. Koning Sirus stond de joden terug te keren naar Israël, maar slechts een klein deel keerde terug. De terugkeer vond plaats rond het jaar 536, 70 jaar nadat de joden de heerschappij over Israël waren kwijtgeraakt.
 
3. Omdat de meeste ballingen lieverin het heidense Babel bleven dan terug te keren naar Jeruzalem werd de resterende straftijd met 7 vermenigvuldigd. De reden hiervoor is te vinden in het bijbeldeel Leviticus 26:18, 26:21, 26:24 en 26:28. In Leviticus staat dat wanneer de mensen zich niet bekeerde tijdens hun straflperiode, de straf met 7 vermenigvuldigd zou worden. En door in Babel te blijven, weigerden de meeste balllingen zich te bekeren.
 
4. De bijbel gaat uit van joodse jaren. Een joods jaar heeft 360 dagen. Dit is waarom wij (met de Gregoriaanse 365 dagen kalender) schrikkeljaren nodig hebben om met de juiste kalender mee te lopen.
Naar onze jaartelling omgerekend:
430-70=360 resterende jaren
360*7=2520 joodse jaren
(2520*360)/365=2483 jaar, 9 maanden en 14 dagen (afgerond 2484 jaar)
-536 (vChr) + 2484 jaar = 1948
 
5. En daar waren dus precies 2484 jaren van 536 vchr. tot 1948, het jaar dat Israël als staat is opgericht.
Lees meer...   (1 reactie)
 Jeruzalem
 
2. Vervulde eindtijd Profetie:
 
Jeruzalem zou een internationaal probleem worden...
en dit is het geworden!
 
Bijbel passage: Zacharia 12:1-5.
Door God aan de profeet Zachariah bekend gemaakt: 
tussen 520 and 518 voor Christus.
Te vervullen / vervuld in: onze tijd (eindtijd).
 
In Zachariah 12, zei de profeet dat er een tijd zou komen dat de omringende landen Jeruzalem en Juda (het gebied rondom Jeruzalem) zullen belegeren en dat allen naties zullen optrekken naar Jeruzalem, maar dat God Jeruzalem en zijn volk zal redden. Dit is wijdverbreid bekend als een nog te vervullen profetie in de zeer nabije toekomst. Wellicht is het meest opmerkelijke aspect van deze profetie dat het is voorzegd dat Jeruzalem een stad is van kritieke interesse voor de rest van de wereld en dat het
uitgerekend Jeruzalem is, als enige stad in de wereld die op dit moment van elang is voor de rest van de wereld.
Gegeven de historie van de stad en de continu snelle en onverwachtte veranderingen tussen Israel en de omliggende arabische landen én de ongebruikelijke interesse die de internationale gemeenschap aan Israël heeft laten zien, lijkt het duidelijk dat het fundament voor de toekomstvervulling op zijn plek ligt.

Zacharia 12:1-5
1 Profetie. De woorden van de HEER over Israël.
Zo spreekt de HEER, die de hemel heeft uitgespannen
en de aarde heeft gegrondvest, die de mens het leven heeft gegev
en: 2 Ik zal van Jeruzalem een beker wijn maken die de omringende volken bedwelmt. Als Jeruzalem wordt belegerd, zal ook Juda onder de voet gelopen worden. 3 Op de dag dat alle volken op aarde tegen Jeruzalem oprukken, zal ik van de stad een zware steen maken waaraan haar belagers zich vertillen. 4 Op die dag – spreekt de HEER – maak ik de paarden schichtig en zaai ik paniek onder hun berijders. Terwijl ik de paarden van de vijand verblind,
zullen mijn ogen over het volk van Juda waken. 5 Dan zullen de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen:
Onze kracht ligt bij de inwoners van Jeruzalem, dankzij de HEER van de hemelse machten, hun God.
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl