endoftimes.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Startpagina voor 'Eindtijd' informatie
Is het begrip 'Eindtijd', het naderende einde van de wereld, wat de bijbel hierover zegt en wat dit voor jou betekent nieuw?
Klik dan eerst hier!
 
Aansluitend vind je op deze site 'Eindtijd' gerelateerde informatie en nieuws.
Artikel 6 december 2009 is geactualiseerd: Klik hier.
Lees meer...
 Bloedrode maan / lonar eclipse / boven tempelplein Jeruzalem
 
 
Oude bijbelse feesten voorzegden niet alleen de komst van de Messias en Zijn dood, maar geven ons ook inzicht in de nabije toekomst en de terugkomst van Jezus Christus.
 
In het joodse jaar 2014-2015 (sabbatsjaar) zien we (volgens bevestiging NASA) 4 bloedmanen en 2 zonsverduisteringen, alle 6 exact op joodse feestdagen. Wanneer dit gebeurt staat dat altijd in relatie tot een bijzondere gebeurtenis voor Israel/joodse volk.
 
Data 'bloedmanen' met engelse/nederlandse naam van de joodse feesten:
April 15, 2014 – Passover / Pasen
Oct. 8, 2014 – Sukkoth – Feast of Tabernacles / Loofhuttenfeest
April 4, 2015 – Passover / Pasen
Sept. 28, 2015 – Sukkoth – Feast of Tabernacles / Loofhuttenfeest
 
 
Data 'zonsverduisteringen' met engelse/nederlandse naam van de joodse feesten:
Maart 20, 2015         - Einde joods ceremonieel jaar; begin joodse 1e dag van nieuw ceremonieel jaar op 'Nisan 1'
September 13, 2015  - Inluiding 'Rosh Hashana' / 'feast of trumpets'; einde joods kalenderjaar.
                               Rosh Hashana begint op 1e dag nieuw joods kalenderjaar op 14-9-2015
                               (joodse 1e dag v/d maand 'Tishri'.
 
 
We zagen dit eerder exact op de joodse feestdagen in:
- 1948: oprichting staat Israel (west Jeruzalem als hoofdstad, oost Jeruzalem nog niet in bezit)
- 1967: 6-daagse oorlog met een grote overwinning voor Israel en herovering van oost Jeruzalem
 
God gebruikt vaker zijn schepping om onze aandacht te trekken. We zien dat straks opnieuw gebeuren. Welke bijzondere gebeurtenis dit mogelijk heeft in of met Israel kunnen we nu alleen nog maar naar gissen.
 
Bovenstaande is volgens Nasa de laatste keer deze eeuw dat dit zich exact voordoet op de feestdagen volgens de bijbel. En dat dus ook nog 6 keer binnen 1 joods jaar. Wij zijn dus zeer benieuwd wat God gaat doen!!
 
 
 
Lees meer...

Marcus 13: 21-31

21 Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, zie, Hij is daar, gelooft het niet. 22 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om, ware het mogelijk, de uitverkorenen te verleiden. 23 Doch gij, ziet toe: Ik heb het u alles voorzegd.
24 Maar in die dagen, na de verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven. 25 En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. 26 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op de wolken, met grote macht en heerlijkheid. 27 En dan zal Hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels.
28 Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. 29 Zo moet gij ook, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het nabij is, voor de deur. 30 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. 31 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.

Joel 2:31

31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt.

Johannes 3:16

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
 
Wil je meer weten: www.ikzoekGod.nl
 
Bron: de Bijbel
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl