endoftimes.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Startpagina voor 'Eindtijd' informatie
Is het begrip 'Eindtijd', het naderende einde van de wereld, wat de bijbel hierover zegt en wat dit voor jou betekent nieuw?
Klik dan eerst hier!
 
Aansluitend vind je op deze site 'Eindtijd' gerelateerde informatie en nieuws.
   
 
Vervolg op artikel van 16 mei 2010
 
Eerdere dictaturen binnen Europa:
- Generaal Franco was dictator van Spanje tot 1975;
- Georgios Papadopoulos was Grieks dictator tot 1973;
- Antonio de Oliveira Salazar was Portugees dictator tot 1968.
 
Eind vorig jaar is definitief de bijbelprofetie vervuld van de heroprichting van het oude Romeinse rijk. Deze is met het verdrag van Lissabon en de installatie van Europees President Van Rompuy eind 2009 een feit geworden.
 
De bijbelse profetien spreken vervolgens over het wegvallen van '3 horens' binnen de EU. Het eerdere artikel van 16 mei 2010 gaf hier uitleg over. Dat artikel eindigde dan ook met '.....wordt vervolgd....'
 
Manuel Barroso, president van de Europese Commissie, heeft een uitzonderlijke 'apocalyptische' waarschuwing afgegeven dat als het niet lukt om de schuldencrisis in Zuid Europa onder controle te krijgen, landen zoals Griekenland, Spanje en Portugal ten prooi zouden kunnen vallen aan een militaire coup of een revolutie, waarmee de democratie ten einde zal komen. [Lees Meer]
 
Lees hier het eerdere artikel van 16 mei 2010.
 
Lees meer...   (1 reactie)
 Olie rood als bloed
 

Gouverneur Bobby Jindal is hier weerspiegeld gefotografeerd boven met olie verzadigd water (Bron foto: Bangkok Post 27 mei 2010) terwijl hij vragen beantwoord tijdens een tour langs gebieden waar olie aan de kust is aangespoeld dichtbij Brush Island in de Golf van Mexico.
 
In deze amateur luchtopnamevideo is de van olie vergeven rode zee te zien als bloed van een dode.
 
De bijbel zegt in Openbaringen 16:3 (hier staan o.a. de rampen van de eindtijd beschreven):
 
'En de tweede goot zijn schaal uit in de zee,
en zij werd bloed als van een dode, en alle
levende wezens, die in de zee waren, stierven.'
 
In volgordelijke zin zou de hierboven in de bijbel beschreven ramp waarschijnlijk pas plaatsvinden nadat iedereen die in de nabije toekomst een merkteken (onderhuidse chip?) heeft ontvangen, kwaadaardige tumoren krijgt. In volgordelijke zin is in dat geval de ramp in de Golf van Mexico niet de in de bijbel beschreven eindtijdramp.
 
Van de in de bijbel beschreven ramp staat niet dat dit plaatsvindt over de totale zee van de wereld en kan dit best een deel betreffen.
 
De profeet Johannes schreef dat op zoals hij dat in het visoen zag zoals God hem dit over de eindtijd gaf. De profetie zou zich wel eens heel goed als een olieramp(en) kunnen voltrekken getuige bovenstaande foto en filmmateriaal volgens bovenstaande link.
 
In Johannes' tijd bestond er nog geen olie, slechts zadenolie en olijfolie etc. Het is dus mogelijk dat het bloed wat hij beschreef, daadwerkelijk een olieramp zou kunnen zijn geweest.
 
Vandaag werd bekend dat het dichten van het olielek is mislukt.
BP: 'Top Kill' mislukt ROBERT -  De operatie 'Top Kill' waarmee de
oliemaatschappij BP op de bodem van de Golf van Mexico een lekkende
oliebron poogde te dichten, is mislukt. Dit heeft de onderneming zaterdag in de Amerikaanse staat Louisiana laten weten.
 
Lees meer...   (2 reacties)
 Nout Wellink, president van de Nederlandse Bank
 

Amsterdam, 11 mei. Het Europese reddingsplan van 750 miljard euro voor de zuidelijke lidstaten is onvoldoende om het eurogebied structureel te redden, aldus Nout Wellink.
 
'Probleemlanden als Griekenland, Spanje en Portugal moeten hun begrotingen snel saneren om te voorkomen dat de crisis alsnog doorzet.' Dat zegt de president van De Nederlandsche Bank vandaag in een interview met NRC Handelsblad. Wellink noemt het pakket „van ongekende omvang en zonder precedent”, maar wijst erop dat de oorzaak van de problemen ligt bij de begrotingsproblemen in de zuidelijke lidstaten. „Dat probleem moet opgelost worden, het vangnet is van tijdelijke aard”, zegt Wellink. „De zuidelijke landen moeten hun begroting en de publieke financiën sneller op orde brengen”, zegt Wellink.
 
 
Nout Wellink president van de Nederlandse Bank (DNB) blijkt reeds vanaf 2005 lid van de Europese tak van de Trilaterale Commissie, evenals Onno Ruding, Hans Weijers en Joris Voorhoeve, vooral bekend geworden door de val van Srebrenica. De TC is een belangengroep waarin de mondiale bankierslobby samen met andere leden van de ‘elite’ of finance and industry’ bouwt aan een Nieuwe Wereld Orde. Wellink is ook regelmatig van de partij op de Bilderberg vergaderingen.
 
 
 
 De West Europese Unie: militaire alliantie van 10 landen van de EU.
 
De 10 landen van de WEU zijn
(klik ook hier voor het overzicht op de officiele website):
- Griekenland
- Spanje
- Portugal
- Italie 
- Engeland
- Luxemburg
- Nederland
- Frankrijk
- Duitsland
- Belgie
 
 
Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens. Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.
 
Volgens bijbeluitleggers van profetien staan de 10 horens voor de 10 landen van de WEU.
 
De opmerking van Nout Wellink is vreemd. Gisteren nog deden europese leiders hoogdravend over de 'goede' oplossing om de beurshandelaren gunstig te stemmen. Nout Wellink doet het tegenovergestelde. Je zou dan toch minstens verwachten dat hij zich in dat opzicht achter de europese leiders zou scharen, alhoewel...
 
Met de opmerking van Nout Wellink, zijn betrokkenheid in de Amerikaanse Trilateral Commision en het 'bouwen' aan de Nieuwe Wereldorde door wereldleiders met het streven naar 1 wereldmunt(chip)/controlesysteem, is uitspraak van Nout Wellink niet vreemd. Daarbij kunnen wij ons dan de vraag stellen hoe de komende maanden zich laten aanzien wat betreft het vervolg van deze crisis....
 
Kan bovenstaande met de huidige financiele (en nog slechter wordende??) financiele situatie leiden tot het op enige wijze wegvallen van 3 landen uit de 10 van de WEU??
 
....we zullen moeten afwachten hoe de profetie uit Daniel 7 zich voltrekt. Altijd kan achteraf pas echt exact worden vastgesteld hoe de profetie zijn vervulling heeft gekregen.
 
....wordt dus vervolgd...
 
 
 
Lees meer...
   1948: Soldaat Jordaans Arabisch Legioen op ruines Hurva
                                                    (De synagoge is twee maal verwoest door Moslim legers.)  
 Hurva Synagoge (3e) Jeruzalem: geopend 15-3-2010
 
Dinsdag 16 maart jl. werd in Jeruzalem de allereerste International Temple Mount Awareness Day georganiseerd. Zowel Joden als niet-Joden werden opgeroepen om zich op die dag massaal te verzamelen op de Tempelberg in Jeruzalem, om daar te protesteren tegen de overheersing door de Moslims van de tempelberg (met daarop de islamitische Al Aqsa moskee), die daar geen enkele andere religieuze uiting toestaan dan die van de Islam en die met name Joden zwaar discrimineren. Toeval of niet, dit vreedzame protest is precies één dag na de heropening van de Hurva synagoge op 15 maart jl. in Jeruzalem.
 
Profetiën over herbouw Tempel en komst Messias:
Volgens de oude Rabbijnse Vilna Gaon profetie zou precies op die dag de herbouw of wederoprichting van de Joodse Tempel beginnen. Dinsdag 16 maart is mogelijk ook uitgekozen vanwege een 18e eeuwse profetie van de Rabbijnse authoriteit Vilna Gaon, die luidt dat er een Derde Joodse Tempel komt op het tempelplein in Jeruzalem komt op het moment dat de Hurva Synagoge, die in zowel 1721 als in 1948 verwoest werd door de Moslims, weer herbouwd zal zijn. In 2001 werd het besluit tot de herbouw genomen. Maandag 15 maart jl. is de Hurva Synagoge opnieuw geopend.
Eeder dit jaar werd bekend dat de Joodse organisatie Korban Pesach nog in 2010 het offeren op de Tempelberg wil hervatten. Korban Pesach is één van de Joodse organisaties die streeft naar de herbouw van de Joodse Tempel op de Tempelberg.
 
Bijna 800 jaar geleden profeteerde Rabbi Judah Ben Samuel dat Ottomaanse Turken 8 jubeljaren (400 jaar) over Jeruzalem zouden heersen. Dit kwam precies zo uit: In 1517 veroverden de Ottomaanse Turken Jeruzalem, om er in 1917 verdreven te worden door de Britten.
 
De profetie van Rabbi Ben Samuel (niet uit de bijbel) voorzag daarna één jubeljaar (50 jaar) waarin de status van Jeruzalem onbepaald zou zijn. Ook dat kwam uit, want precies 50 jaar later werd Jeruzalem in 1967 heroverd door Israël. Vervolgens zou er nog een laatste Jubeljaar aanbreken, dat zou worden afgesloten met komst van de Messias. In 2017 zullen we dus weten, of ook het derde deel van Rabbi Ben Samuels profetie zal blijken te kloppen.
 
Inmiddels rijden er ca 200 stadsbussen door Jeruzalem met reclame die oproept op de 3e tempel op het tempelplein te herbouwen. De reclame op de bussen laat de tempel zien, zonder de Al Aqsa moskee die nu nog (eigendom van de moslims) nog op het tempelplein staat.
 
 
Busreclame 29 maart 2010: oproep tot bouw joodse tempel op tempelplein Jeruzalem.
Tempelplein is nu (nog) onder moslimbestuur met op het plein de Al Aqsa moskee/Rotskopel
 
De bijbel voorzegd dat de 3e tempel in de eindtijd (onze tijd) op het tempelplein in Jeruzalem herbouwd zal worden en dat de komende wereldleider (antichrist) hier zijn intrek voor wereldbestuur zal nemen.
 
 
 
 
Projectie op tempelplein van nieuwe tempel naast bestaande Rotskoepel (mogelijkheid).
Andere mogelijkheden zouden kunen zijn:
- verwoesting van Rotskoepel (Dome of the Rock) en Al Aqsa moskee door oorlogsgeweld ;
- aarbeving waardoor rotskoepel en moskee verwoest worden (Jeruzalem ligt op breuklijn)
 
 
 
Bron o.a.: Jerusalem Post / Shofar Ministries / Israned.com
 
Lees meer...
 23 maart: Netanyahu verlaat het Witte Huis
 
Een hoge Amerikaanse official concludeerde gisteren dat er in 54 jaar tijd niet zó'n ernstige crisis tussen de VS en Israël is geweest.
 
 
Bron: Debka File 
Lees meer...
 Catherine Ashton
 
Lees in relatie hiermee ook het eerdere artikel vandaag en van zaterdag 13 maart. Alle drie in relatie tot het door de bijbel voorzegde en nog te vervullen 7-jarig vredesverdrag met Israël.
 
De Europese Unie riep Israël op de vredesonderhandelingen met de Palestijnen te hervatten. EU-buitenlandchef Catherine Ashton (de nieuwe Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlands beleid) zei kort voor haar rondreis door het Midden-Oosten dat ze erg bezorgd is over de Israëlische aankondiging dat het nieuwe huizen gaat bouwen in Oost-Jeruzalem. Ashton deed een beroep op premier Netanyahu om leiderschap te tonen.
 
„We hebben snel een vredesakkoord nodig”, zei ze.
 
Bron: Israelische nieuwblad Haaretz
 
Lees meer...
 David Exelrod, politiek adviseur Obama
 
In aansluiting op het artikel van 13 maart. Dit mede in relatie tot het door de bijbel voorzegde 7-jarig vredesverdrag met Israël.
 
WASHINGTON -  De Verenigde Staten hebben de druk op Israël opgevoerd na de aankondiging van Jeruzalem om meer woningen voor Joodse kolonisten te bouwen in 'bezet Palestijnse gebied'.
 
Axelrod zei o.a. dat de „uiterst destructieve” mededeling over de uitbreiding van de Joodse nederzettingen de „zeer prille pogingen om vrede in de regio te brengen ondermijnden”.
 
 
Bron: De Telegraaf
 
 
Lees meer...
 Hillary Clinton
 
WASHINGTON -  De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton heeft vrijdag ongemeen hard uitgehaald naar Israël. De regering van dat land heeft volgens Clinton een „uiterst negatief signaal” afgegeven door stappen te ondernemen die het vredesproces met de Palestijnen ondermijnen.
 
Lees meer (volledig artikel De Telegraaf)
 
Er zijn heel wat redenen om je ongerust te maken. Ahmadinejad gaat snel door met het produceren van zijn atoombom. Spanningen in het Midden Oosten lopen op. De tsunami van de Islam komt dreigend op Europa af. Financiële deskundigen vrezen een nieuwe crisis.
 
In Mattheüs 24, de 'Rede over de laatste dingen', geeft Jezus veel tekenen van die eindtijd en van zijn komst. Die tekenen zijn signalen in de natuur en in de wereldsamenleving die de eindtijd en de wederkomst van Jezus Messias aankondigen. In dezelfde toespraak geeft Jezus twee beelden, die voor ons dienen als een soort klok die tikt naar de eindtijd. We kunnen zien hoe laat het is op Gods klok. In welke tijd we leven. Als we goed op die beelden en tekenen letten, begrijpen we veel beter wat er in onze angstige, verwarrende en razend snelle tijd gaande is. Het beeld van de vijgenboom is het meest bekend (Mattheüs 24:32,33). Wanneer de vijgenboom uitloopt is het einde dichtbij. Die vijgenboom is in de bijbel het symbool voor land en volk van Israël. Eeuwenlang was de vijgenboom verdord (Mattheüs 12:19). Het land was verwoest en het Joodse volk in ballingschap. Nu loopt die vijgenboom weer uit. Het land bloeit weer. Zelfs grote delen van de Negev worden vruchtbaar en bewoonbaar gemaakt. Het Joodse volk is terug en komt nog steeds terug. Israël is een belangrijk, niet mis te verstaan teken, dat door Jezus Zelf en veel profeten wordt aangereikt.
 
Een binnen niet al te lange termijn nog te vervullen profetie is: De door de bijbel besproken en voorzegde wereldleider (komende antichrist) zal een 7-jarig (1 bijbelse jaarweek=7jaar lang) verbond met Israël sluiten (Daniël 9:27). Dit zal het begin inluiden van de catastrofale door de bijbel voorzegde 7 jarige periode van het einde voorafgaand aan Jezus terugkomst en overwinning in Jerzulem.
Lees meer wat dit voor jou betekent in de rubriek: 'Jouw toekomst'
 
 
Lees meer...
model van volgens de bijbel te herbouwen tempel
 
De bijbel spreekt in Ezechiel 40-48 duidelijk over de tempel die op het tempelplein in Jeruzalem herbouwd moet worden voordat Jezus zal terugkeren op aarde.
 
God geeft ook in onze tijd nog profetien. Zo is er ook een 18e eeuwse profetie van de joodse Rabbijnse authoriteit Vilna Gaon.
 
De profetie luidt dat er een Derde Joodse Tempel komt op het moment dat de Hurva Synagoge, die in zowel 1721 als in 1948 verwoest werd door de Moslims, weer voor de 3e keer herbouwd zal zijn.
 
In 2001 werd het besluit tot de herbouw genomen en aanstaande
maandag 15 maart zal de Hurva Synagoge opnieuw worden geopend.
 
We wachten de ontwikkelingen af.
 
Lees meer...
 
 
Deel 1:
Gisteren, zondag 7 maart 2010
 
Deel 2:
Details over het geheime oorlogsplan van Syrie, Iran, Hezbollah en Hamas.
 
Het is erg spannend. Veel profetien worden de laatste jaren vervuld. Door kennis te nemen van Gods Woord (de bijbel) kun je weten (en dat weten miljoenen mensen) dat de wereld zich op het tijdstip 2 voor 12 bevindt.
Waarom dit zo is en wat dit voor jou betekent kun je lezen in de rubriek: 'Jouw toekomst'.
 
Uitleg bij de kaart (zie de kaart van het artikel van gisteren hieronder):
 
Iran heeft 5 brigades van elk 1000 terroristen klaar staan:
 
- 1e Brigade: zal in een snelle aktie de stad Nahariya willen veroveren (55.000 inwoners) en de mensen als menselijk schild willen gebruiken. Overzee komen terroristen via speedboten om de aanval te ondersteunen.
 
- 2e brigade: moet het strategische stadje Shlomi innemen (6.500 inwoners). Strategisch belangrijk omdat het belangrijke wegen in Israel beheerst;
 
- 3e brigade: trekt verder naar het zuiden van waaruit ondergrondse cellen van Hezbollah in Israel en op de Westbank geactiveerdworden;
 
- 4e brigade: trekt naar het gebied van Naftali;
 
- 5e brigade: is reserve.
 
Met bovenstaande lijkt de vervulling van Psalm 83 en Jesaja 17:1 wel eens heel dichtbij.
 
Bron: drs. J. van Barneveld, Israel/middenoostendeskundige
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl