endoftimes.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Startpagina voor 'Eindtijd' informatie
Is het begrip 'Eindtijd', het naderende einde van de wereld, wat de bijbel hierover zegt en wat dit voor jou betekent nieuw?
Klik dan eerst hier!
 
Aansluitend vind je op deze site 'Eindtijd' gerelateerde informatie en nieuws.
Laatste artikelen
 5 april 2010: Aardbeving mexico 7.2
 
TIJUANA - De regering van de Mexicaanse deelstaat Baja California
heeft maandag de noodtoestand uitgeroepen, nadat het gebied getroffen was door een zware aardbeving. De aardschok met een kracht van 7,2 op de schaal van Richter kostte aan ten minste twee mensen het leven.
 
In de Amerikaanse steden Los Angeles, San Diego, Las Vegas en Phoenix werd de beving ook gevoeld. In Los Angeles moest de brandweer uitrukken om mensen te bevrijden uit vastzittende liften.
 
'Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging.
Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en
zal de aarde beven:
dat alles is het begin van de weeën.'
- Jezus -
- de bijbel: Mattheus 24:6-8 -
 
De Amerikaanse seismoloog John Rundle van de beroemde Berkeley Universiteit heeft op Fox News de vrees uitgesproken dat de krachtige 7.2 aardbeving in Mexico mogelijk een voorbode is voor een nog veel krachtigere aardbeving in Zuid Californië.
Lees Meer / Fox News
 
 
Bron: Elsevier / NOS
Lees meer...
Artikel 6 december 2009 is geactualiseerd: Klik hier.
Lees meer...
   1948: Soldaat Jordaans Arabisch Legioen op ruines Hurva
                                                    (De synagoge is twee maal verwoest door Moslim legers.)  
 Hurva Synagoge (3e) Jeruzalem: geopend 15-3-2010
 
Dinsdag 16 maart jl. werd in Jeruzalem de allereerste International Temple Mount Awareness Day georganiseerd. Zowel Joden als niet-Joden werden opgeroepen om zich op die dag massaal te verzamelen op de Tempelberg in Jeruzalem, om daar te protesteren tegen de overheersing door de Moslims van de tempelberg (met daarop de islamitische Al Aqsa moskee), die daar geen enkele andere religieuze uiting toestaan dan die van de Islam en die met name Joden zwaar discrimineren. Toeval of niet, dit vreedzame protest is precies één dag na de heropening van de Hurva synagoge op 15 maart jl. in Jeruzalem.
 
Profetiën over herbouw Tempel en komst Messias:
Volgens de oude Rabbijnse Vilna Gaon profetie zou precies op die dag de herbouw of wederoprichting van de Joodse Tempel beginnen. Dinsdag 16 maart is mogelijk ook uitgekozen vanwege een 18e eeuwse profetie van de Rabbijnse authoriteit Vilna Gaon, die luidt dat er een Derde Joodse Tempel komt op het tempelplein in Jeruzalem komt op het moment dat de Hurva Synagoge, die in zowel 1721 als in 1948 verwoest werd door de Moslims, weer herbouwd zal zijn. In 2001 werd het besluit tot de herbouw genomen. Maandag 15 maart jl. is de Hurva Synagoge opnieuw geopend.
Eeder dit jaar werd bekend dat de Joodse organisatie Korban Pesach nog in 2010 het offeren op de Tempelberg wil hervatten. Korban Pesach is één van de Joodse organisaties die streeft naar de herbouw van de Joodse Tempel op de Tempelberg.
 
Bijna 800 jaar geleden profeteerde Rabbi Judah Ben Samuel dat Ottomaanse Turken 8 jubeljaren (400 jaar) over Jeruzalem zouden heersen. Dit kwam precies zo uit: In 1517 veroverden de Ottomaanse Turken Jeruzalem, om er in 1917 verdreven te worden door de Britten.
 
De profetie van Rabbi Ben Samuel (niet uit de bijbel) voorzag daarna één jubeljaar (50 jaar) waarin de status van Jeruzalem onbepaald zou zijn. Ook dat kwam uit, want precies 50 jaar later werd Jeruzalem in 1967 heroverd door Israël. Vervolgens zou er nog een laatste Jubeljaar aanbreken, dat zou worden afgesloten met komst van de Messias. In 2017 zullen we dus weten, of ook het derde deel van Rabbi Ben Samuels profetie zal blijken te kloppen.
 
Inmiddels rijden er ca 200 stadsbussen door Jeruzalem met reclame die oproept op de 3e tempel op het tempelplein te herbouwen. De reclame op de bussen laat de tempel zien, zonder de Al Aqsa moskee die nu nog (eigendom van de moslims) nog op het tempelplein staat.
 
 
Busreclame 29 maart 2010: oproep tot bouw joodse tempel op tempelplein Jeruzalem.
Tempelplein is nu (nog) onder moslimbestuur met op het plein de Al Aqsa moskee/Rotskopel
 
De bijbel voorzegd dat de 3e tempel in de eindtijd (onze tijd) op het tempelplein in Jeruzalem herbouwd zal worden en dat de komende wereldleider (antichrist) hier zijn intrek voor wereldbestuur zal nemen.
 
 
 
 
Projectie op tempelplein van nieuwe tempel naast bestaande Rotskoepel (mogelijkheid).
Andere mogelijkheden zouden kunen zijn:
- verwoesting van Rotskoepel (Dome of the Rock) en Al Aqsa moskee door oorlogsgeweld ;
- aarbeving waardoor rotskoepel en moskee verwoest worden (Jeruzalem ligt op breuklijn)
 
 
 
Bron o.a.: Jerusalem Post / Shofar Ministries / Israned.com
 
Lees meer...
 23 maart: Netanyahu verlaat het Witte Huis
 
Een hoge Amerikaanse official concludeerde gisteren dat er in 54 jaar tijd niet zó'n ernstige crisis tussen de VS en Israël is geweest.
 
 
Bron: Debka File 
Lees meer...
 Catherine Ashton, EU minister buitenlandse zaken
 
Aanvulling op eerdere berichtgeving van 13 t/m 15 maart.
EU minister Ashton op een persconferentie volgend op haar ontmoeting vandaag met minister van buitenlandse zaken van Israel Avigdor Lieberman zei:

'Het Jeruzalem probleem moet worden opgelost'.
 
Volledig artikel (engels) in de Jerusalem Post klik hier.
 
 
Hoe waar is de Bijbel, die 2800 jaar terug, bij monde van de profeet Zacharia, al voorzegde dat Jeruzalem een steen des aanstoots zou worden, waaraan (bijna) iedereen zich zal verwonden. Geschreven in een tijd toen het christendom en de islam nog niet eens bestonden. Hoe komt het toch dat Jeruzalem, zo‟n betrekkelijk kleine stad van 650.000 inwoners, wereldwijd alle aandacht heeft en zoveel reacties oproept?
 
Er is geen stad in de wereld waarom zoveel oorlogen zijn gevoerd en die zo vaak is verwoest. Bijna elke week is er wel een belangrijke premier, president, minister of koning op bezoek. Waarom staan miljoenen militante Moslims klaar om een heilige oorlog (een jihad) tegen Jeruzalem te beginnen?
 
Even een paar momenten uit de geschiedenis: Ongeveer 4000 jaar geleden was Jeruzalem al bekend. Abraham bracht in die tijd hulde aan Melchizedek, koning van Salem ( Jeruzalem) Duizend jaar later - dus 3000 jaar geleden - veroverde koning David Jeruzalem en maakte de stad tot hoofdstad van Israël. In 952 voor Christus werd de schitterende tempel van Salomo in Jeruzalem ingewijd. Na de verwoesting van de tempel en de stad door de Romeinen in het jaar 70 na Christus, is Jeruzalem nooit de hoofdstad van een of ander land geweest. In het jaar 639 veroverden de Arabieren onder kalief Omar Jeruzalem. Op de plaats waar Abraham Izaäk offerde, de berg Moria, staan nu twee islamitische heiligdommen: De rotskoepel en de Al-Aqsamoskee. Op de binnenmuur van de rotskoepel staat: Lof aan Allah, die zich geen zoon heeft genomen. Vanaf deze berg, zo zeggen de moslims is Mohammed ten hemel gevaren.
 
Tot 1917 waren verschillende islamitische landen de baas in Jeruzalem. Van 1948 tot 1967 was West- Jeruzalem de hoofdstad van Israël. In 1967, tijdens de zesdaagse oorlog, heroverde Israël Oost – Jeruzalem. Kort daarop heeft de regering Jeruzalem tot “ eeuwige en ongedeelde hoofdstad over Israël” uitgeroepen. Maar dat wordt door verreweg de meeste landen in de wereld niet erkend. Israël en ook de stad Jeruzalem spelen een grote rol in het openbaar worden van het koninkrijk van God. Israël is het uitverkoren volk van God en wij mogen daarbij horen, wij zijn mede erfgenaam. Als wilde loten zijn we geënt op de edele olijf “Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen totdat de volheid der heidenen binnengaat en aldus zal heel Israël behouden worden”, schrijft Paulus in de Romeinenbrief in de bijbel.
 
Vanaf de Olijfberg komt Jezus terug naar de stad Jeruzalem. De residentie van de komende Messias is Jeruzalem. Jesaja profeteert in e bijbel: “vanuit Sion zal de wet uitgaan en het Woord van de Here God uit Jeruzalem” Zoals gezegd: De ogen van de wereld zijn op deze stad gericht en wordt veel strijd gevoerd. Dat heeft drie verschillende achtergronden: Een politieke, religieuze en een geestelijke.
 
Eerst de politieke achtergrond.
De wereldeconomie is in belangrijke mate afhankelijk van de gebeurtenissen in het Midden Oosten. Oorlog in deze regio heeft grote gevolgen voor de energie voorziening en de welvaart van de rijke westerse landen. Wereldwijd gebruiken we per jaar 31 miljard vaten olie voor de economie. Ongeveer de helft hiervan komt uit het Midden Oosten. Denk aan Saoedi Arabië, Koeweit, Iran, Irak, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten met o.a. Abu Dhabi en Dubai. Door de hoge olieprijs neemt het bezit van deze Arabische landen met duizenden miljarden dollars toe en daardoor ook hun invloed in de financiële wereld en de wereldpolitiek.
 
# De religieuze achtergrond vormt een ander spanningsveld.
Islamitisch fundamentalistische landen willen de wereld zuiveren van alle wetten en sociale normen die niet gebaseerd zijn op de koran en de islamitische traditie. Ze willen die vervangen door de sjaria. (De heilige traditionele wet van de islam) Voor militante moslims betekent jihad de religieuze plicht om de hele wereld tot de islam te bekeren waarbij alle middelen zijn geoorloofd: van prediking tot omkoping en het zwaard. Dit botst in diverse landen in Afrika, in Indonesië, Israël en steeds meer ook in Europa. De islam is de tweede religie in Europa. In grote delen van Europa zijn meer actieve moslims dan christenen. Engeland is hard op weg een islamitisch land te worden. Alleen al in Londen wonen 1 miljoen moslims, daar staan 700 moskeeën en 1200 koranscholen. Voor de goede orde: moslims zijn mensen net als wij, schepselen van God die redding nodig hebben. Het gaat hier om de ideologische achtergrond. De strijd is het hevigst rondom Israël. Radicale moslimleiders met miljoenen volgelingen roepen al jaren op tot een heilige oorlog tegen Israël om de Joden uit dat land te verdrijven. Zij beweren dat Allah bezitter van die grond is en ze zeggen het recht te hebben om dat terug te veroveren. Het centrale probleem is de kwestie Jeruzalem. Palestijnen beweren dat er nooit een Joodse tempel op de tempelberg heeft gestaan. Mohammed zou naar de hemel zijn opgevaren vanaf de tempelberg. In de het oude testament van de bijbel wordt Jeruzalem 2000 maal genoemd, in de Koran niet één keer. Ze hebben Mekka en Medina als heilige plaatsen, maar toch claimen ze ook Jeruzalem als hoofdstad.
 
# De haat tegen Israël heeft ook een geestelijke achtergrond.
Er is één gebeurtenis die satan meer angst inboezemt dan wat dan ook: De wederkomst van Jezus in glorie en macht op de Olijfberg bij Jeruzalem. Daar gaat de leeuw van Juda Zijn Koninkrijk vestigen en dan wordt de satan verbannen van de aarde. Vandaar dat alle destructieve machten loeren op Jeruzalem om dat plan te verstoren. Het is een strijd tegen overheden en machten in de hemelse gewesten. Zacharia profeteert in hoofdstuk 12 t/m 14 over de grote strijd die rondom Jeruzalem gevoerd gaat worden. Het is eigenlijk God zelf die Jeruzalem tot een steen des aanstoots maakt.
 
In Joël 3 staat een andere belangrijke profetie: Daar staat dat God in het einde van de tijd recht zal spreken over alle landen, op basis van hun houding tegenover de terugkeer van het volk Israël in zijn eigen land. “Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden”.
 
We zien nu al op tv hoe massa‟s moslims in de Arabische landen bedwelmd worden door Jeruzalem en jihad schreeuwen, bereid om hun leven te geven in de heilige oorlog tegen de Joden. In die tijd zullen alle volken van de wereld zich er mee bemoeien en zullen hun legers er op af sturen, een internationale troepenmacht van verenigde naties. De Joden zullen zo wanhopig zijn dat ze massaal tot God gaan roepen.
 
In Zacharia 14 lezen we hoe de Here zelf in hun grote nood Israël te hulp gaat schieten(nog te vervullen profetie) Hij keert terug op de Olijfberg. De Joden zullen Jezus als Messias herkennen en huilen van verdriet alsof hun oudste zoon net was omgebracht. Uiteindelijk zullen alle vijanden bemerken dat de God van Israël het laatste woord heeft. De verzamelde legers lijden een verpletterende nederlaag. Vanuit Jeruzalem gaat de Messias de wereld regeren op de troon van David, met recht en gerechtigheid. Jeruzalem wordt het centrum van de nieuwe wereld.
Lees meer...   (1 reactie)
 Catherine Ashton
 
Lees in relatie hiermee ook het eerdere artikel vandaag en van zaterdag 13 maart. Alle drie in relatie tot het door de bijbel voorzegde en nog te vervullen 7-jarig vredesverdrag met Israël.
 
De Europese Unie riep Israël op de vredesonderhandelingen met de Palestijnen te hervatten. EU-buitenlandchef Catherine Ashton (de nieuwe Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlands beleid) zei kort voor haar rondreis door het Midden-Oosten dat ze erg bezorgd is over de Israëlische aankondiging dat het nieuwe huizen gaat bouwen in Oost-Jeruzalem. Ashton deed een beroep op premier Netanyahu om leiderschap te tonen.
 
„We hebben snel een vredesakkoord nodig”, zei ze.
 
Bron: Israelische nieuwblad Haaretz
 
Lees meer...
 David Exelrod, politiek adviseur Obama
 
In aansluiting op het artikel van 13 maart. Dit mede in relatie tot het door de bijbel voorzegde 7-jarig vredesverdrag met Israël.
 
WASHINGTON -  De Verenigde Staten hebben de druk op Israël opgevoerd na de aankondiging van Jeruzalem om meer woningen voor Joodse kolonisten te bouwen in 'bezet Palestijnse gebied'.
 
Axelrod zei o.a. dat de „uiterst destructieve” mededeling over de uitbreiding van de Joodse nederzettingen de „zeer prille pogingen om vrede in de regio te brengen ondermijnden”.
 
 
Bron: De Telegraaf
 
 
Lees meer...
 Hillary Clinton
 
WASHINGTON -  De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton heeft vrijdag ongemeen hard uitgehaald naar Israël. De regering van dat land heeft volgens Clinton een „uiterst negatief signaal” afgegeven door stappen te ondernemen die het vredesproces met de Palestijnen ondermijnen.
 
Lees meer (volledig artikel De Telegraaf)
 
Er zijn heel wat redenen om je ongerust te maken. Ahmadinejad gaat snel door met het produceren van zijn atoombom. Spanningen in het Midden Oosten lopen op. De tsunami van de Islam komt dreigend op Europa af. Financiële deskundigen vrezen een nieuwe crisis.
 
In Mattheüs 24, de 'Rede over de laatste dingen', geeft Jezus veel tekenen van die eindtijd en van zijn komst. Die tekenen zijn signalen in de natuur en in de wereldsamenleving die de eindtijd en de wederkomst van Jezus Messias aankondigen. In dezelfde toespraak geeft Jezus twee beelden, die voor ons dienen als een soort klok die tikt naar de eindtijd. We kunnen zien hoe laat het is op Gods klok. In welke tijd we leven. Als we goed op die beelden en tekenen letten, begrijpen we veel beter wat er in onze angstige, verwarrende en razend snelle tijd gaande is. Het beeld van de vijgenboom is het meest bekend (Mattheüs 24:32,33). Wanneer de vijgenboom uitloopt is het einde dichtbij. Die vijgenboom is in de bijbel het symbool voor land en volk van Israël. Eeuwenlang was de vijgenboom verdord (Mattheüs 12:19). Het land was verwoest en het Joodse volk in ballingschap. Nu loopt die vijgenboom weer uit. Het land bloeit weer. Zelfs grote delen van de Negev worden vruchtbaar en bewoonbaar gemaakt. Het Joodse volk is terug en komt nog steeds terug. Israël is een belangrijk, niet mis te verstaan teken, dat door Jezus Zelf en veel profeten wordt aangereikt.
 
Een binnen niet al te lange termijn nog te vervullen profetie is: De door de bijbel besproken en voorzegde wereldleider (komende antichrist) zal een 7-jarig (1 bijbelse jaarweek=7jaar lang) verbond met Israël sluiten (Daniël 9:27). Dit zal het begin inluiden van de catastrofale door de bijbel voorzegde 7 jarige periode van het einde voorafgaand aan Jezus terugkomst en overwinning in Jerzulem.
Lees meer wat dit voor jou betekent in de rubriek: 'Jouw toekomst'
 
 
Lees meer...
model van volgens de bijbel te herbouwen tempel
 
De bijbel spreekt in Ezechiel 40-48 duidelijk over de tempel die op het tempelplein in Jeruzalem herbouwd moet worden voordat Jezus zal terugkeren op aarde.
 
God geeft ook in onze tijd nog profetien. Zo is er ook een 18e eeuwse profetie van de joodse Rabbijnse authoriteit Vilna Gaon.
 
De profetie luidt dat er een Derde Joodse Tempel komt op het moment dat de Hurva Synagoge, die in zowel 1721 als in 1948 verwoest werd door de Moslims, weer voor de 3e keer herbouwd zal zijn.
 
In 2001 werd het besluit tot de herbouw genomen en aanstaande
maandag 15 maart zal de Hurva Synagoge opnieuw worden geopend.
 
We wachten de ontwikkelingen af.
 
Lees meer...
 President EU: Herman van Rompuy
 
Op 19-11-2009 werd Herman van Rompuy President van Europa. Van Rompuy Was in 2005 1 van de 5 hoofdsleutelleden van de Bilderberggroep. Het verbaasd ons dan ook niet dat juist deze man president werd van Europa.
Lees meer...   (1 reactie)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl